Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» MPZIS-2016

ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»
16.11.2016
Що буде у ДНУ у наступні три місяці?
29.11.2016
Показати всі

Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» MPZIS-2016

16-18 листопада 2016 року на базі факультету прикладної математики відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2016», яку чотирнадцятий рік поспіль Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара проводить разом із Інститутом кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова та Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України. (файл з фото — MPZIS-2016_foto1.jpg)

Оргкомітет конференції очолили співголови – ректор ДНУ ім. О. Гончара, член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. М.В.Поляков та декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.М. Кісельова.

bez-imeni

Відкриття конференції відбулося у Палаці студентів ДНУ. Вітаючи учасників міжнародної конференції, декан факультету прикладної математики член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Михайлівна Кісельова (файл з фото — MPZIS-2016_foto2.jpg) відзначила:

«Наша конференція є популярним форумом фахівців з прикладної математики,  інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Конференція демонструє актуальність проблем розробки, створення та впровадження систем управління та обробки інформації нового покоління.

За 14-ти рiчну iсторiю участь у конференцii прийняло бiльше 2000 учасникiв. Щорiчно участь у конференцii приймають провiднi фахiвцi з Днiпропетровська, Киева, Запорiжя, а також Англii, Нiмечини, Сполучених Штатiв Америки.

img_20161116_100028

В останнiй час факультет прикладної математики пожвавлюе роботу не тiльки з регiональними та республiканськими компанiями IT галузi але й з компанiями, що потужно зарекомендували себе на мiжнародному ринку. Щорiчно випускники нашого факультету обiймають посади розробникiв, тестувальникiв, керiвникiв проектiв у IT компанiях рiзного рiвня. Хочу нагадати Вам, що в основi будь-яких розробок та технологiй лежать математичнi пiдходи та алгоритми, саме тому будь-який розвиток технологiй неможливий без фундаментальних математичних дослiджень. Бажаю всім учасникам конференції цікавих доповідей, плідних дискусій, професійних зустрічей!».

7_img_20161116_120918

Тематика доповідей охоплює проблеми ідентифікації складних систем, застосування нейрокомп’ютерних мереж, нейронних інформаційних технологій, нейронечітких моделей представлення та обробки знань, теоретичні та прикладні питання системного аналізу, використання сучасних інформаційних технологій в органах державної влади та місцевого самоврядування. Велика кількість доповідей присвячена проблемам моделювання, алгоритмізації, теорії функцій, статистики, моніторингу, експертних систем програмування, оптимізації та інших сфер, суміжних з проблемами штучного інтелекту.

До програми конференції цього року було включено шість пленарних та 139 секційних доповідей.

Треба відзначити активну участь у роботі форуму студентів, аспірантів і молодих вчених, які добре розуміють актуальність досліджувальних питань та необхідність своєї особистої участі в їх вирішенні.

Отже, з року в рік конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» підтверджує свою науково-практичну популярність не тільки на теренах нашої держави, а й в міжнародному науковому суспільстві.

4_img_20161116_130134

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать − двенадцать =