Шевельова Алла Євгенівна

доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові дослідження присвячені актуальним проблемам механіки руйнування композиційних ізотропних, анізотропних та п’єзоелектричних матеріалів, аналізу особливостей пружно-деформівного стану в околі сингулярних точок, теорії сингулярних інтегральних рівнянь, задачам лінійного спряження.
 • Математична логіка і теорія алгоритмів;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Чисельні методи в інформатиці;
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Теорія алгоритмів та математичні основи представлення знань.
 • Моделювання початкового етапу розвитку міжфазної тріщини в п’єзоелектричних матеріалах;
 • Застосування методу сингулярних інтегральних рівнянь до задач механіки руйнування композитних матеріалів з міжфазними тріщинами.
Заступник завідувача кафедри ОМ та МК з наукової роботи.
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Загальна кількість публікацій – 98. З них 14 робіт у провідних міжнародних журналах. Індекс Хірша; h=5. Кількість цитувань в системі Scopus: 95.

Статті
 1. Шевельова А.Є. Про моделювання привершинних зон тріщини між двома анізотропними матеріалами // Фізико-хімічна механіка матеріалів, № 2, 2000, с. 33–40.
 2. Шевельова А.Є. Розріз між двома ізотропними різнорідними матеріалами в полі стискальних та зсувних напружень // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Механіка. 2013. – Том 21, №5. – Випуск 17, том 1. – С. 10–18.
 3. Loboda V., Lapusta Y., Sheveleva A. An electrically conducting interface crack with a contact zone in a piezoelectric bimaterial. // International Journal of Solids and Structures. – 2014. – Т. 51. – 63-73.
 4. V. Govorukha, M. Kamlah, A. Sheveleva. Influence of concentrated loading on opening of an interface crack between piezoelectric materials in a compressive field. // Acta Mechanica – 2015 – V. 226. – P. 2379–2391.
Методичні розробки
 1. Кісельова О.М., Шевельова А.Є. Чисельні методи оптимізації: навчальний посібник. Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 208 с. Гриф МОНУ. Лист №1.4/18–Г–2117 від 13.10.08.
 2. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В. Конспект лекцій із курсу «Математична логіка і теорія алгоритмів» [Текст]/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова, О.В. Черницька. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. –68 с.
 3. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є. Навчальний посібник до вивчення курсу «Теорія алгоритмів та автоматів» [Текст]/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. –68 с.