Громов Василь Олександрович

доктор фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження пов’язані із різноманітними проявами нелінійності у різних областях природи та соціуму. Зокрема, це нелінійна обчислювальна математика: розробка чисельних методів розв’язання нелінійних крайових задач для рівнянь в частинних похідних, задач нелінійної теорії оболонок. Інший напрям досліджень ― це розробка методів прогнозування хаотичних часових рядів у рамках парадигми прогнозування на основі кластеризації. А також, моделі теорії складних систем (теорії самоорганізованої критичності, теорії складних мереж) у природних мовах. Крім того, є низка робот присвячених застосуванню математичних методів у прикладних задачах.
 • Моделювання соціально-економічних процесів;
 • Нейронні мережі;
 • Моделювання складних систем (патерни проектування);
 • Основи системного аналізу;
 • Теорія катастроф;
 • Теорії самоорганізації, теорія статистичної складності;
 • Теорія форсайту.
 • Прогнозування хаотичних часових рядів;
 • Моделі теорії самоорганізованої критичності у природних мовах;.
 • Метаевристичні методи та теорії самоорганізованої критичності;
 • Нелінійна обчислювальна математика;
 • Конструктивні нейронні мережі.
 • Спів-керівник програми двох дипломів Дніпропетровський національний університет – Університет дю Ман, Франція (з 2011);
 • експерт МОН України з ліцензування та акредитації спеціальностей напряму Комп’ютерні науки (з 2011).
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Співавтор 1 монографії (видавництво Springer), автор та співавтор понад 150 публікацій, з них 11 статей, що індексуються у провідних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection.