Карпов Олег Миколайович

професор кафедри математичного забезпечення ЕОМ, доктор технічних наук, професор


Наукові дослідження: алгоритми та інформаційні технології аналізу та розпізнавання мовних сигналів.
 • Аналіз мовних сигналів;
 • Математичні основи інформаційних технологій.
 • Обробка і розпізнавання складних сигналів в мовленєвих системах.
 • член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій»;
 • член спеціалізованої вченої ради К 08.051.01.
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові статті
 1. Карпов А.А. Алгоритми моделювання біомеханіки артикуляції губ людини на основі B–сплайн–поверхонь / А.А. Карпов, О.М. Карпов, Д.С.Журба // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб.наук. праць. – Д.:Вид–во Дніпропетр. нац. ун–ту – 2013. – Т.17. – 3,3 д.а.
 2. Карпов О.М. Визначення значущих параметрів мовного сигналу за допомогою колоколоподібних функцій. / О.М. Карпов, К.М. Глушак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. праць. – Д.:Вид–во Дніпропетр. нац. ун–ту – 2013. – Т.17. – C. 0,6 д.а.
 3. Карпов О. М. Розробка алгоритмів і програм синтезу якісного мовлення за правилами [Електронний ресурс] / О. М. Карпов, К. Г. Чебров // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2012. – Т. 16. – С. 77–83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apatit_2012_16_10
 4. Лучинкіна О. І. Розробка алгоритмів і програм розуміння та синтезу шепітної мови [Електронний ресурс] / О. І. Лучинкіна, О. М. Карпов, А. Г. Матвеєнко // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2012. – Т. 16. – С. 97–110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apatit_2012_16_12
 5. Карпов О. М. Визначення значущих параметрів мовного сигналу за допомогою колоколоподібних функцій [Електронний ресурс] / О. М. Карпов, К. М. Глушак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2013. – Т. 17. – С. 93–103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apatit_2013_17_13
 6. Карпов О. Н. Комплексный подход к анализу речевых сигналов, артикуляции и мимики в речевых технологиях [Електронний ресурс] / О. Н. Карпов // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2015. – Т. 19. – С. 24–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apatit_2015_19_5
 7. Карпов О. М. Розробка алгоритмів і програм синтезу якісного мовлення за правилами / О. М. Карпов, К. Г. Чебров // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2012. – Т. 16. – С. 77–83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apatit_2012_16_10
 8. Карпов О. Н. Комплексный подход к анализу речевых сигналов, артикуляции и мимики в речевых технологиях / О. Н. Карпов // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2015. – Т. 19. – С. 24–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apatit_2015_19_5
 9. Зирнеева Г.В. Информационная технология анализа, обработки и распознавания речевых сигналов: монографія / Г.В. Зирнеева О.Н. Карпов – Д. : Вид–во Дніпропетр. нац. ун–ту, 2012 – 136 с.