Хамхотько Олена Сергіївна

асистент кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: теорія надійності складних систем.
 

Список основних публікацій

Наукові
  1. Байбуз О. Г., Хамхотько О. С., Мащенко Л. В., Бегарь М. О. Апроксимація згортки розподілів Вейбулла за допомогою сплайн- експоненційних розподілів // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Дніпропетровськ: Ліра, 2017. Т.21. C.21
  2. Байбуз О. Г., Хамхотько О. С., Полонська А.Є. Метод побудови згортки розподілів Вейбулла // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць.– Випуск 2(121). – Дніпро, 2019. C.133.
Методичні
  1. Посібник до вивчення дисципліни “Математичні моделі механіки суцільного середовища” / Ламзюк В.Д., Сорокін В.І., Тонкошкур І.С., Хамхотько О.С. – Д.: РВВ ДНУ, 2017. – 52 с.