Терещенко Євгенія Сергіївна

асистент кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: математичне моделювання складно організованих систем, якісна теорія диференціальних рівнянь.
  • Сучасні мови програмування;
  • Методи оптимізації (вибрані розділи);
  • Методи оптимізації та дослідження операцій;
  • Розподілена обробка інформації;
  • Оптимальне керування в економіці;
  • Нейронечіткі технології.
 

Список основних публікацій

Наукові
  1. Терещенко Є.С. Класифікаційна система фазових портретів системи трьох лінійних диференціальних рівнянь/ Кузенков О.О., Терещенко Є.С./ Математичне та програмне забез-печення інтелектуальних систем / Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, листопад 22-24. – Д.: 2017.– С.114.