Годес Юлій Якович

доцент, кандидат фізико-математичних наук


Наукові дослідження: граничні задачі теорії пружності та в’язкопружності для багатошарових тіл, математичне і комп’ютерне моделювання процесів динамічного та статичного деформування кусково-однорідних та неперервно-неоднорідних тіл.
 • Функціональний аналіз
 • Методологія комп’ютерного моделювання
 • Основи комп’ютерного моделювання
 • граничні задачі теорії пружності та в’язкопружності
 • математичне і комп’ютерне моделювання процесів динамічного та статичного деформування тіл
49

Наукових публікацій

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Годес Ю.Я. Пространственная задача о действии подвижной нагрузки на инерционное наследственно-упругое многослойное основание // Устойчивость и прочность элементов конструкций: Сб.науч.тр. Днепропетровск: ДГУ, 1990. С. 5–26.
 2. Годес Ю.Я. Квазистатическое деформирование наследственно-упругого многослойного основания с гладкими слоями // Вісник Донецького університету. Сер. А: Природничі науки. 2002, вип. 2. С. 169–174.
 3. Годес Ю.Я., Вильданова С.И. Резонансные явления в многослойных основаниях с чередующимися однородными и неоднородными слоями // Вісник Дніпропетровського університету. 2008. Т. 16, № 5. Сер. Механі¬ка. Вип. 11, т. 1. С. 102–116.
 4. Годес Ю.Я., Кочеткова И.Б. Резонансные явления при установившемся движении нагрузки по пластине на упругом основании // Вісник Дніпропетровського університету. –2017. –Т. 25. –№ 5. –Сер. Механіка. –Вип. 21. С. 82–89.
 5. Годес Ю.Я., Кочеткова И.Б. Моделирование колебаний упругого многослойного шара с неоднородными слоями // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Дніпро: Ліра, 2018. – Вип. 28. – С. 45–57.
 6. Годес Ю.Я., Кочеткова И.Б. Моделирование колебаний упругого многослойного кольца с неоднородными слоями // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Дніпро: Ліра, 2019. – Вип. 29. – С. 65–77.