кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження: деформування та стійкйсть оболонкових конструкцій, математичне моделювання, системний аналіз. .
 • Дискретна математика;
 • Економетричне моделювання;
 • Методи розв’язку задач дискретної оптимізацйії;
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі.
 • Методи комбінаторного аналізу
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Нелінійні моделі пластин та оболонок;
 • методи класіфікації і кластерізації.
 
93

Статті

9

Методичні роботи

 
Наукові
 1. Фридман О.Д. Исследование деформирования цилиндрических оболочек с отверстиями асимптотическим методом// Прикладная механика. Т.22, № 12, 1986.
 2. Fridman O. D. Designing the software for researching psycho-emotional state of the present-day youth. Друк. / O. D. Fridman, T. A. Zaytseva, O. V. Osadcha // Матеріали Другої Міжнар. студентської наукової-практичної конференції «Сучасні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук та новітніх технологій». — Дніпропетровськ, Біла, 21–22 квітня 2011 р. — Т. 5. Новітні інформаційні технології та їх розвиток. — C. 48–50.
 3. Фридман О. Д. Сравнение точности оценок математического ожидания случайных процессов, описывающих параметры изделий ракетно- космической техники. Друк. / О. Д. Фридман // Вісник Дніпропетровського університету, серія: Ракетно-космічна техніка. — 2013. — т. 20, № 4/15. — С. 7–14
 4. Ободан Н.И., Зайцева Т.А., Фридман О.Д. Контактна задача для жорсткого штампа та пружного на півпростору як обернена//Математичні методи та фізико-механічні поля, Львів, 2017, Т.60, №1, с.1-8.
 5. Ободан Н.И., Зайцева Т.А, Фридман О.Д. Contact problem for a rigid punch and an elastic half space as an inverse problem// Jurnal of Mathematical Sciences, vol. 240, no. 2, July 2019.(Scopus) DOI 10.1007/ s10958-019-04346-2
Методичні
 1. Фридман О.Д., Зайцева Т.А. Імітаційне моделювання: Навч.посіб. / Т.А.Зайцева, О.Д. Фридман.- Д.:РВВ ДНУ, 2019- 92с.
 2. Фрідман О. Д., Піцик Л. Ю., Пашков А. В. Операційне числення. — Д.: Вид-во ДНУ. — 2004. — 48 с.
 3. Фрідман О. Д., Волошко В. Л. Практикум із дискретної математики. — Д.: Вид-во ДНУ. — 2008. — 35 с.
 4. Фрідман О. Д., Зайцева Т. А. Методи комп’ютерної імітації в соціально-економічних дослідженнях. — Д.: Вид-во ДНУ. — 2013. — 48 с.