Черницька Ольга Валентинівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: наближення функціональних класів, що визначаються опуклими вгору модулями неперервності, у просторах з інтегральною нормою. Поперечники функціональних класів. Нейронні мережі, їх застосування в задачах апроксимації.
 • Комп’ютерна дискретна математика;
 • Функціональний аналіз;
 • Нейронні мережі;
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень.
 • Наближення функціональних класів, що визначаються модулями неперервності, у просторах з інтегральною нормою;
 • Поперечники функціональних класів;
 • Застосування нейронних мереж у задачах апроксимації та прогнозування.
3

Навчальних посібників

7

Наукових статей

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Черницкая О.В. Об аппроксимации непрерывных функций кусочно-постоянными в интегральных метриках// Вісник Дніпропетровського державного університету. Сер. Математика. 1998. Вип. 3.  С. 128 – 138.
 2. Tchernitskaya O.V. Approximation of continuous functions by step functions in integral metrics// East Journal on Approximations. 1999. V. 5, №4. P. 403 – 418.
 3. Черницкая О.В. Поперечники классов H [a,b] в пространствах Орлича// Вісник Дніпропетровського державного університету. Сер. Математика. 1999. Вип. 4.  С. 101- 105.
 4. Черницкая О.В. О приближении кусочно-постоянными функциями классов Н // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Математика. 2005. Вип. 10.  С. 114 – 118.
 5. Черницкая О.В. Поведение констант наилучшего приближения для выпуклых функций // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Математика.- 2006.- Вип. 11.  С. 110 – 114.
 6. Черницька О.В. Практикум із курсу “Функціональний аналіз” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2009, 20c.
 7. Черницкая О.В. Монотонность последовательности констант наилучшего приближения для функции // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Математика.- 2011.- Вип. 16. - С. 129 – 132.
 8. Оловарь І.А., Прудко О.П., Черницька О.В. Дослідження поведінки послідовності констант найкращого наближення для степеневих функцій // Питання прикладної математики і математичного моделювання. Збірник наукових праць. – Дніпро : Видавництво «ЛІРА». – 2017. – С.182-187.
Методичні розробки:
 1. Коган О.М., Черницька О.В. Методичні вказівки до вивчення курсу "Статистичні розрахунки на ЕОМ". Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2003, 76с.
 2. Ламзюк В.Д., Сорокін В.І., Черницька О.В. Контрольні завдання з вищої математики для студентів заочної форми навчання. Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2004, 28с.
 3. Пічугов С.О., Черницька О.В. Ряди Фур’є. Апроксимація, підсумовування: конспект лекцій. Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2004, 48с.
 4. Ревін О.М., Доронін В.Г., Черницька О.В. Практикум із курсу “Теорія алгоритмів та математична логіка” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2006, 44c.
 5. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В. Конспект лекцій з курсу “Математична логіка і теорія алгоритмів” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2014, 68c.