Черницька Ольга Валентинівна

доцент, кандидат фізико-математичних наук


Наукові інтереси: наближення неперервних функцій однієї та багатьох змінних у просторах з інтегральною нормою. Поперечники класів неперервних та диференційовних функцій. Властивості констант найкращого наближення. Поведінка послідовностей констант найкращого наближення, її залежність від форми функції. Дискретні динамічні системи.
 • Дискретна математика (додаткові розділи)
 • Комп’ютерна дискретна математика
 • Математична логіка та теорія алгоритмів
 • Нейронні мережі
 • Математичні методи системного аналізу
 • Функціональний аналіз
 • Наближення неперервних функцій дійсної змінної у рівномірній метриці, у інтегральній метриці;
 • Лінійні поперечників класів неперервних функцій у просторах з інтегральною нормою;
 • Дослідження поведінки послідовностей констант найкращого наближення;
 • Розробка елементів дистанційних навчальних курсів.
 • участь у профорієнтаційній роботі на курсах ДНУ.
1

Монографія

5

Навчальних посібників

56

Наукових статей

Авторських свідоцтв

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Оловарь І.А., Прудко О.П., Черницька О.В. Дослідження поведінки констант найкращого наближення функцій, що змінюють напрям монотонності та опуклості //Матеріали міжнар. наук. конф. Математичні проблеми технічної механіки – 2017. – Дніпро, Камянське – 2017. – С.64.
 2. Геленко Л.В., Черницька О.В. Апроксимація неперервних функцій кусково- сталими у просторах з інтегральною метрикою // Тези доповідей XV міжнар. наук.- практ. конф. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2017). – Дніпро: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. – 2017. – С.49.
 3. Оловарь І.А., Прудко О.П., Черницька О.В. Дослідження поведінки послідовності констант найкращого наближення для степеневих функцій // Питання прикладної математики і математичного моделювання. Збірник наукових праць. – Дніпро : Видавництво «ЛІРА». – 2017. – С.182-187.
 4. Бандура В. М., Черницька О.В. Побудова початкового наближення періодичної орбіти // Тези доповідей XVI міжнар. наук.- практ. конф. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2018). – Дніпро: Дніпровський національний університет ім. О.Гончара. – 2018.– С.12.
 5. Прудко О.П., Черницька О.В. Константи найкращого наближення для степеневих функцій // Тези доповідей XVI міжнар. наук.- практ. конф. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS- 2018). – Дніпро: Дніпровський національний університет ім. О.Гончара. – 2018.– С.186-187.
Методичні розробки:
 1. Черницька О.В. Практикум із курсу “Функціональний аналіз” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2009, 20c.
 2. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В. Конспект лекцій з курсу “Математична логіка і теорія алгоритмів” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2014, 68c.