Черницька Ольга Валентинівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: Теорія графів. Теорія нечітких множин та нечітка логіка, нейронні мережі.
 • Комп’ютерна дискретна математика;
 • Нейронні мережі;
 • Нейронечіткі технологіїі;
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • Моделі та методи нечіткої логіки.
 • Секретар кафедри ОМ та МК;
 • Член бюро ЗЯВО та ОД ФПМ
 • Куратор гр. ПС-19-1.
 • Задачі розфарбування графів;
 • Теорія масового обслуговування;
 • Застосування нейронних мереж у задачах апроксимації та прогнозування;
 • Застосування теорії ігор в задачах прийняття рішень;
 • Нечітка логіка, нечітке моделювання.
9

Наукових статей

48

Тез конференцій

8

Навчально-методичних видань

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Дженкова М.М., Черницька О.В. Застосування нечіткої логіки для визначення рівня задоволеності клієнтів у системі Google Maps // Питання прикладної математики і математичного моделювання. Збірник наукових праць. – Дніпро : Видавництво «ЛІРА». – 2021. – С.60-68.
 2. Дженкова М.М., Черницька О.В. Застосування моделювання системи масового обслуговування до робочих процесів в хостинговій компанії // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. Збірник наукових праць. –Том 24. – 2020. – С.32-39.
 3. Оловарь І.А., Прудко О.П., Черницька О.В. Дослідження поведінки послідовності констант найкращого наближення для степеневих функцій // Питання прикладної математики і математичного моделювання. Збірник наукових праць. – Дніпро : Видавництво «ЛІРА». – 2017. – С.182-187.
 4. Черницкая О.В. Монотонность последовательности констант наилучшего приближения для функции // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Математика. – 2011. – Вип. 16. – С. 129 – 132.
 5. Черницкая О.В. Поведение констант наилучшего приближения для выпуклых функций // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Математика. – 2006. – Вип. 11. – С. 110 – 114.
Методичні розробки:
 1. О.В.Черницька Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нейронні мережі», Дніпро, Ліра, 2021, 56 с.
 2. О.В.Черницька Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Функціональний аналіз», Дніпро, Ліра, 2020, 40 с.
 3. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В. Конспект лекцій з курсу “Математична логіка і теорія алгоритмів” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2014, 68c.