Черницька Ольга Валентинівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: Теорія графів. Теорія нечітких множин та нечітка логіка.
 • Комп’ютерна дискретна математика;
 • Нейронні мережі;
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • Оптимальне керування в економіці;
 • Моделі та методи нечіткої логіки.
 • Задачі розфарбування графів;
 • Теорія масового обслуговування;
 • Застосування нейронних мереж у задачах апроксимації та прогнозування;
 • Застосування теорії ігор в задачах прийняття рішень;
 • Нечітка логіка, нечітке моделювання.
3

Навчальних посібників

7

Наукових статей

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Дженкова М.М., Черницька О.В. Застосування моделювання системи масового обслуговування до робочих процесів в хостинговій компанії // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. Збірник наукових праць. –Том 24. – 2020. – С.32-39.
 2. Tchernitskaya O.V. Approximation of continuous functions by step functions in integral metrics// East Journal on Approximations. 1999. V. 5, №4. P. 403 – 418.
 3. Черницкая О.В. Поведение констант наилучшего приближения для выпуклых функций // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Математика.- 2006.- Вип. 11.  С. 110 – 114.
 4. Черницька О.В. Практикум із курсу “Функціональний аналіз” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2009, 20c.
 5. Черницкая О.В. Монотонность последовательности констант наилучшего приближения для функции // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Математика.- 2011.- Вип. 16. - С. 129 – 132.
 6. Оловарь І.А., Прудко О.П., Черницька О.В. Дослідження поведінки послідовності констант найкращого наближення для степеневих функцій // Питання прикладної математики і математичного моделювання. Збірник наукових праць. – Дніпро : Видавництво «ЛІРА». – 2017. – С.182-187.
Методичні розробки:
 1. О.В.Черницька Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Функціональний аналіз» Дніпро, Ліра, 2020, 40с
 2. Пічугов С.О., Черницька О.В. Ряди Фур’є. Апроксимація, підсумовування: конспект лекцій. Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2004, 48с.
 3. Ревін О.М., Доронін В.Г., Черницька О.В. Практикум із курсу “Теорія алгоритмів та математична логіка” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2006, 44c.
 4. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В. Конспект лекцій з курсу “Математична логіка і теорія алгоритмів” Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2014, 68c.