Бойко Лідія Трохимівна

доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ОМ та МК


Наукові дослідження: математичне моделювання реальних процесів; розробка алгоритмів розв’язування математичних моделей; застосування чисельних методів.
 • Чисельні методи;
 • Основи обчислювального інтелекту;
 • Методи обчислень;
 • Теорія керування.
Розробка та програмна реалізація алгоритмів розв’язання прямих та обернених математичних задач, що моделюють природничі процеси.
 • Очолює методичну комісію кафедри;
 • приймає участь у роботі науково-методичної ради факультету прикладної математики;
 • заслужений викладач ДНУ;
 • нагороджена медаллю «За вірну службу ДНУ»;
 • секретар кафедри ОМ та МК
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Бойко Л.Т. Алгоритм відтворення аналітичної залежності між даними на вході і на виході моделі «чорна скриня» [Текст] / Л.Т. Бойко, А.А. Конончук // The 10 th International conference “Science and society” 15 th March 2019. – Hamilton, Canada, 2019.– p. 406-415.
 2. Бойко Л.Т. Алгоритм використання методу межових елементів на прикладі мішаної крайової задачі для рівняння Пуассона./ Л.Т. Бойко «Питання прикладної математики і математичного моделювання»: зб. наук. пр. – Д.: Ліра, 2018. – Вип. 18. – С. 3-14.
 3. Бойко Л.Т. Алгоритм розв’язування трикритеріальної задачі оптимізації [Текст] / Л.Т. Бойко, К.А. Колісник // «Питання прикладної математики і математичного моделювання»: зб. наук.пр. – Д.: Ліра, 2017. – Вип. 17. – С. 16-24.
 4. Бойко Л.Т. Програмна система підтримки прийняття рішень у задачі вибору складу доменної шихти, який забезпечує раціональний шлаковий режим. / Л.Т. Бойко, Д.М. Тогобицька, А.І. Белькова, В.М. Промишлянська // Питання прикладної математики і математичного моделювання. Зб. наук. пр. ДНУ. – Д.: Вид-во «Ліра», 2014. – С.49-54.
Методичні
 1. Бойко Л.Т. Посібник до вивчення дисципліни «Сучасні обчислювальні методи та алгоритми». Д.: РВВ ДНУ, 2019. 40 с.