Єфімов Віктор Миколайович

старший викладач


Наукові дослідження: сучасні технології розробки складного програмного забезпечення (ПЗ). Інструментальні засоби підтримки процесу розробки ПЗ на всіх етапах життєвого циклу (аналіз вимог до ПЗ, архітектурне та детальне проектування ПЗ, методи розробки та оцінки складності алгоритмів). Архітектура апаратного та програмного забезпечення. Специфікація та реалізація складних структур даних. Використання парадигми логічного та функціонального програмування при програмування баз знань та експертних систем.
 • Алгоритми і структури даних;
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення;
 • Архітектура комп'ютера;
 • Архітектура обчислювальних систем;
 • Спеціалізовані мови програмування;
 • Логічне та функціональне програмування;
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення.
Куратор груп ПЗ-13-1, ПЗ-14у-1.
 
12

Статей

1

Навчальний посібник

5

Методичних вказівок

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові роботи:
 1. В.Н. Ефимов, В.И. Отенко, Е.Л. Ющенко. Унификация средств піддержки ввода-вывода в языковых процесорах, ориентированных на мультиобработку. В кн..: Средства реализации систем программирования. Сборник научных трудов. Киев: ИК АН УССР, 1983. -8с.
 2. В.Н. Ефимов. Пакет программ, обеспечивающий взаимодействие с удаленными подсистемами в периферийном процессоре. В сб.: Методы решения нелинейных задач обработки даннях. Сборник научных трудов. Днепропетровск: ДГУ, 1985 г. -6с.
 3. Д.О. Маленко, В.М.Єфімов. Класифікація методів програмування в алгоритмах пошуку з позицій їх повторного використання. В кн.: Проблеми математичного моделювання та обробки даних. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ, ДНУ, 2003 р.-7с.
Методичні розробки:
 1. Губарь И.Г., Ефимов В.Н. Основи алгоритмизации. Методические указания по курсу “Практикум на ЭВМ”. Днепропетровск, ДГУ, 1980 г.- 47с.
 2. В.С. Гребенюк, В.Н. Ефимов. Практикум на ЭВМ. Основы программирования на языке Асемблер ЕС ЭВМ. Днепропетровск, ДГУ, 1989 г.- 64с.
 3. В.С. Гребенюк, В.Н. Ефимов. Практикум на ЭВМ. Программирование циклических алгоритмов на языке Асемблер ЕС ЭВМ. Днепропетровск, ДГУ, 1989 г.-59с.
 4. В.Н. Ефимов. Програмування мовою ПРОЛОГ. Навчальний посібник. Д.: РВВ ДНУ, 2004.- 92с.