Сегеда Надія Євстахіївна

старший викладач


Наукові дослідження присвячено проблемам використання комп`ютерних технологій для автоматизації формування документів та методичної підтримки навчального процесу на кафедрі. Аналіз можливостей і переваг мови Асемблер для підвищення ефективності програмних комплексів. Особливості розробки проектів, що поєднують модулі мовою Асемблера та мовами високого рівня. Застосування VBA-технологій для формування складових документів: OLE, Automation, розробка та використання динамічних бібліотек. Методика визначення якості програмного забезпечення та тестування.
 • Основи програмування;
 • Програмування та алгоритмічні мови;
 • Операційні системи;
 • Основи прикладного програмування у VBA Excel;
 • Якість програмного забезпечення та тестування;
 • Офісні технології.
 • Заступник декана факультету з наукової роботи на громадських засадах;
 • член науково-технічної ради НДЧ ДНУ імені Олеся Гончара;
 • член науково-методичної комісії факультету;
 • член методичної комісії кафедри.
1

Монографія

12

Статей

3

Навчальних посібника

7

Методичних вказівок

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові:
 1. Сегеда Н.Е. О модификации метода динамического программирования в задаче распознавания речи. Сб. «Вопросы прикладной математики и математического моделирования». Д., ДГУ, 1991.
 2. Сегеда Н.Є. Розширення функціональних можливостей системи розрахунку навантаження кафедри. Зб. IV Міжнар. науково-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2006), тез. доп.. Д., ДНУ, 2006.
 3. Сегеда Н.Є., Байбуз О.Г. Програмна підтримка формування індивідуальних навчальних планів студентів за структурно-логічною схемою напряму підготовки з дисциплінами вільного вибору. Кр. Ріг, КрДПУ, 2010 (487 с.), Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, вип. 29. – С. 288-292.
 4. Особливості створення динамічних бібліотек мовою Асемблера. Зб. XІІІ Міжнар. науково-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2015), тез. доп.. Д., ДНУ, 2015.
Методичні розробки:
 1. Карпов О.Н., Сегеда Н.Є., Хижа А.Л. Основы программирования на языке СИ. Учебное пособие. Днепропетровск, ДГУ, 1993.
 2. Кісельова О.М., Зайцева Т.А., Ламзюк В.Д., Притоманова О.М., Сегеда Н.Є. Факультет прикладної математики: 30 років./ за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О.М. Кісельової. – Д.: 2014. - 108 с.