Луценко Олег Павлович

Луценко Олег Павлович

кандидат технічних наук, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові інтереси: статистичний аналіз часових рядів, утворених нестаціонарними процесами. Непараметричне відтворення щільності ймовірнісних розподілів. Імітаційне моделювання роботи автоматизованих торгівельних систем. Моделі та методи аналізу стану фінансових ринків.
 • Аналіз мовних сигналів;
 • Інформаційні технології в біології;
 • Інформаційні технології в медицині;
 • Інформатика та системологія;
 • Математичні основи інформаційних технологій;
 • Об'єктно-орієнтоване програмування;
 • Системне програмування;
 • Статистичний аналіз наддинамічних процесів;
 • Алгоритми і програмне забезпечення статистичного і ймовірнісного аналізу часових рядів;
 • алгоритми і програмне забезпечення обробки мовних сигналів.
 • Секретар кафедри;
 • куратор групи ПЗ-14-1.
 

Перелік важливих публікацій

Статті
 1. Луценко О.П. Застосування та ефективність методів пошуку розладок при аналізі нестаціонарних процесів спекулятивного валютного ринку/О.П.Луценко, О.Г. Байбуз//Математичне моделювання. – 2012. – №1(26). – С. 31–34.
 2. Луценко О.П. Огляд методів пошуку розладнань і перспективи їхнього застосування у технічному аналізі біржових котирувань/О.П. Луценко, О.Г. Байбуз //Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2012. – Т.16.– С.84– 96.
 3. Луценко О.П. Про доцільність використання нейромережевих методів детерміністичного прогнозування в галузі аналізу валютних котирувань на ринку Forex/О.П. Луценко, О.Г. Байбуз//Математичне моделювання. – 2013. – №1(28). – С. 74 – 78.
 4. Луценко О.П. Відновлення форми розподілу точок розладнань на часовому ряді валютних котирувань/О.П. Луценко, О.Г. Байбуз//Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2013. – Т.17.– С. 71 – 80.
 5. Lutsenko О. Model of probabilistic assessment of trend stability at financial market /O. Lutsenko, O. Baybuz // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – Vol. 6, N 3(66). – P. 50–54.
 6. Луценко О.П. Оцінка функції ризику розладнання процесу коливань валютних курсів з застосуванням байєсівської оцінки параметру функції умовного розподілу/О.П.Луценко, О.Г. Байбуз//The European Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014», (Prague (Czech Republiс), 26-27 September 2014), Prague, 2014. – С. 126 – 132.
 7. Луценко О.П. Інформаційна система аналізу функцій ризику розладнання в процесі фінансової торгівлі/О.П. Луценко, О.Г. Байбуз//Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2014. – Т.18.– С. 42 – 51.
 8. Луценко, О. П. Особливості застосування методів виявлення розладнань в процесі дослідження даних екологічного моніторингу в регіонах з техногенним навантаженням / О. П. Луценко, О. Г. Байбуз, А. О. Чорна // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. праць. – Т. 20. – Д.: Ліра, 2016. – С. 31–41. (Збірник цитується у наукометричних базах «Google Scholar», «Bielefeld Academic Search Engine»).
 9. Lutsenko, O. The new computational schemes for time series change-point risk estimation and their usage in the foreign exchange market trading/O. Lutsenko, O. Baybuz//Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control. 2016 Annual Proceedings. – London: Taylor & Francis Group: CRC Press/Balkema, 2016. – P. 131–136.
 10. Larycheva L. Influence of impurities in Propane coolant on the process of obtaining artificial cold / Lutsenko O., Chernenko Y., Voloshyn N. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies - Vol 6, No 8 (90) - 2017. - P. 55-62.
Методичні розробки:
 1. Ларичева, Л.П. Контроль та автоматичне регулювання хіміко-технологічних процесів: навч. посібник / Л.П. Ларичева, М.Д. Волошин, О.П. Луценко – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015 – 320 с.