Сегеда Надія Євстахіївна

старший викладач


Наукові інтереси: використання комп`ютерних технологій для автоматизації формування документів та методичної підтримки навчального процесу на кафедрі. Аналіз можливостей і переваг мови Асемблер для підвищення ефективності програмних комплексів. Особливості розробки проектів, що поєднують модулі мовою Асемблера та мовами високого рівня. Застосування VBA-технологій для формування складових документів: OLE, Automation, розробка та використання динамічних бібліотек.
 • Основи програмування;
 • Програмування та алгоритмічні мови;
 • Системне програмування та операційні системи;
 • Офісні технології.
 • Заступник декана факультету з наукової роботи на громадських засадах;
 • член науково-технічної ради НДЧ ДНУ імені Олеся Гончара;
 • член методичної комісії кафедри;
 • куратор студентської групи.
 • ДНУ ім.О.Гончара, ЦПО ДНУ, з 15.04.2015 по 18.05.2015 р., Наказ № 228-к від 16.04.2015р.
 • Університет митної справи та фінансів, кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, 15.10.2019 – 15.11.2019 р., довідка від 28.11.2019 р. № 21/194 згідно наказу УМСФ від 15.10.2019 № 503-к
1

Монографія

12

Статей

3

Навчальних посібника

7

Методичних вказівок

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові:
 1. Сегеда Н.Е. О модификации метода динамического программирования в задаче распознавания речи. Сб. «Вопросы прикладной математики и математического моделирования». Д., ДГУ, 1991.
 2. Сегеда Н.Є. Розширення функціональних можливостей системи розрахунку навантаження кафедри. Зб. IV Міжнар. науково-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2006), тез. доп.. Д., ДНУ, 2006.
 3. Сегеда Н.Є., Байбуз О.Г. Програмна підтримка формування індивідуальних навчальних планів студентів за структурно-логічною схемою напряму підготовки з дисциплінами вільного вибору. Кр. Ріг, КрДПУ, 2010 (487 с.), Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, вип. 29. – С. 288-292.
 4. Сегеда Н.Є. Особливості створення динамічних бібліотек мовою Асемблера. Зб. XІІІ Міжнар. науково-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2015), тез. доп.. Д., ДНУ, 2015.
 5. Сегеда Н.Є. Використання обробників подій для організації інтерфейсу у проектах VBA. Зб. XІV Міжнар. науково-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2016), тез. доп.. Д., ДНУ, 2016.
 6. Сегеда Н.Є. VBA-технології для автоматизації формування академічної довідки студента. Зб. XV Міжнар. науково-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2017), тез. доп.. Д., ДНУ, 2017.
 7. Сегеда Н.Є. Аналіз коректності формування академічної довідки студента засобами VBA. Зб. XVI Міжнар. науково-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2018), тез. доп.. Д., ДНУ, 2018.
 8. Сегеда Н.Є. Налагоджувачі асемблерних програм у середовищі захищеного режиму. Зб. XVII Міжнар. науково-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2019), тез. доп.. Д., ДНУ, 2019.
Методичні розробки:
 1. Карпов О.Н., Сегеда Н.Є., Хижа А.Л. Основы программирования на языке СИ. Учебное пособие. Днепропетровск, ДГУ, 1993.
 2. Кісельова О.М., Зайцева Т.А., Ламзюк В.Д., Притоманова О.М., Сегеда Н.Є. Факультет прикладної математики: 30 років./ за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. О.М. Кісельової. – Д.: 2014. - 108 с.
 3. Білобородько О.І., Сегеда Н.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 1 і 2 із курсу «Операційні системи» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 –Інженерія програмного забезпечення. Дніпро, ДНУ імені Олеся Гончара: 2018, http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=9836
 4. Білобородько О.І., Сегеда Н.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 і 4 із курсу «Операційні системи» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 –Інженерія програмного забезпечення. Дніпро, ДНУ імені Олеся Гончара: 2018, http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=9837
 5. Білобородько О.І., Сегеда Н.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 5 і 6 із курсу «Операційні системи» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 –Інженерія програмного забезпечення. Дніпро, ДНУ імені Олеся Гончара: 2018, http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=9838