Луценко Олег Павлович

Луценко Олег Павлович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові інтереси: статистичний аналіз часових рядів, утворених нестаціонарними процесами. Непараметричне відтворення щільності ймовірнісних розподілів. Імітаційне моделювання роботи автоматизованих торгівельних систем. Моделі та методи аналізу стану фінансових ринків. Аналіз та обробка мовних сигналів.
 • Аналіз мовних сигналів;
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення;
 • Об'єктно-орієнтоване програмування;
 • Статистичний аналіз наддинамічних процесів;
 • Інтелектуальний аналіз даних.
 • Алгоритми і програмне забезпечення статистичного і ймовірнісного аналізу часових рядів;
 • Алгоритми і програмне забезпечення обробки мовних сигналів.
 • Секретар кафедри;
 • відповідальний секретар збірника наукових праць "Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій";
 • відповідальний за наповнення сайту факультету прикладної математики.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти ДНУ, 26.10.2017-27.11.2017. Довідка ДНУ № 89-400-83 від 10.01.2018.
 

Перелік важливих публікацій

Статті
 1. Луценко О.П. Оцінка функції ризику розладнання процесу коливань валютних курсів з застосуванням байєсівської оцінки параметру функції умовного розподілу/О.П.Луценко, О.Г. Байбуз//The European Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014», (Prague (Czech Republiс), 26-27 September 2014), Prague, 2014. – С. 126 – 132.
 2. Луценко О.П. Інформаційна система аналізу функцій ризику розладнання в процесі фінансової торгівлі/О.П. Луценко, О.Г. Байбуз//Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2014. – Т.18.– С. 42 – 51.
 3. Луценко, О. П. Особливості застосування методів виявлення розладнань в процесі дослідження даних екологічного моніторингу в регіонах з техногенним навантаженням / О. П. Луценко, О. Г. Байбуз, А. О. Чорна // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. праць. – Т. 20. – Д.: Ліра, 2016. – С. 31–41. (Збірник цитується у наукометричних базах «Google Scholar», «Bielefeld Academic Search Engine»).
 4. Lutsenko, O. The new computational schemes for time series change-point risk estimation and their usage in the foreign exchange market trading/O. Lutsenko, O. Baybuz//Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control. 2016 Annual Proceedings. – London: Taylor & Francis Group: CRC Press/Balkema, 2016. – P. 131–136.
 5. Larycheva L. Influence of impurities in Propane coolant on the process of obtaining artificial cold / Lutsenko O., Chernenko Y., Voloshyn N. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies - Vol 6, No 8 (90) - 2017. - P. 55-62.
 6. Луценко О.П. Пономарьова Ю.М. Структура інформаційної технології видалення емоційних ознак з мовного сигналу // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. T.22 Дніпро: Вид-во ДНУ, 2018. С. 49-61.
 7. Луценко О. П., Сірик С. Ф., Маценко Л. В., Омельницький Г. А. Структура інформаційної технології виявлення дефектів мовлення в мовному сигналі // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. T.23 Дніпро: Вид-во ДНУ, 2019. С. 59-68.
Навчальні посібники та монографії
 1. Ларичева, Л.П. Контроль та автоматичне регулювання хіміко-технологічних процесів: навч. посібник / Л.П. Ларичева, М.Д. Волошин, О.П. Луценко – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015 – 320 с.
 2. Луценко О.П., Байбуз О.Г. Математичні методи та програмні засоби статистично-ймовірнісного аналізу фінансових часових рядів. Дніпро: РВВ ДНУ, 2018. 128 с.