Кузнєцов Костянтин Анатолійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові дослідження: теорія алгоритмічної складності. Дискретні структури. Задачі комбінаторної оптимізації.
 • Аналіз алгоритмів;
 • Алгоритмічні мови та мовні процесори;
 • Евристичні алгоритми комбінаторної оптимізації;
 • Дискретні структури.
 • Розробка і дослідження алгоритмів маршрутизації транспортних засобів
 • Методи та алгоритми автоматичної класифікації текстів
 • Куратор групи ПЗ-16-1
 • ДНУ ім.О.Гончара, ЦПО ДНУ, з 17.03.2009 по 17.04.2009р., Наказ № 208 від 19.03.2009 р.
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти ДНУ, 14.02.2017-14.03.2017. Довідка ДНУ № 89-400-139 від 23.03.2017
60

Наукові праці

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові
 1. Kuznietsov, K. A. Cluster-based supply chain logistics: a case study of a Ukrainian food distributor / Kostiantyn A. Kuznietsov, Vasilii A. Gromov, Valery A. Skorohod // IMA J Management Math (2016) dpw009.– 2016. – 11 , 266 – 270 - https://doi.org/10.1093/imaman/dpw009
 2. Gromov, V. A. Decision support system for light petroleum products supply chain / Vasilii A. Gromov, Konstantin A. Kuznietzov, Timothy Pigden // Operational Research (2017), p.1-18.
 3. Кузнєцов, К.А. Результаты оптимизации структуры дистрибьюторской компании / К. А. Кузнєцов, В.О. Громов // Вісник АМСУ. Серія «Технічні науки». – 2015. – №. 1(51). – C. 34-40.
 4. Кузнецов, К.А. Системный анализ и математическая модель работы дистрибьюторской компании / К. А. Кузнецов, В. А. Громов // Вестник АМСУ. Сер. «Технические науки». №2 (50). – 2014.- С. 119-129.
 5. Кузнецов, К.А. Подход к решению задачи оптимизации структуры дистрибьюторской компании / К.А. Кузнецов, В.А. Громов // Вісник Академії митної служби України. Серія Технічні науки. – 2014. – №. 1.
 6. Громов, В.О. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для диспетчеризації світлих нафтопродуктів / В.О. Громов, К.А. Кузнєцов // Вісник Академії митної служби України. серія «Технічні науки». №1,. – 2013 - т.47. С. 75-82.
Методичні
 1. Губар, І. Г. Методи аналізу складності алгоритмів: [навчальний посібник] / І. Г. Губар, Л. В. Куценко, К. А. Кузнєцов, Г. Й. Михальчук. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001. – 88 с.