Ємел’яненко Тетяна Георгіївна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри МЗЕОМ


Наукові дослідження: інформаційні технології статистичної обробки даних, аналіз динамічних рядів та прогнозування, методи прийняття рішень.
  • Якість та тестування програмного забезпечення;
  • Випадкові процеси;
  • Математична статистика.
  • Прогнозування та аналіз часових рядів, підтримка прийняття рішень, аналіз соціальних мереж.
68

Наукові публікації

 

Перелік важливих публікацій:

Наукові
  1. Зберовский А.В., Приставка А.Ф., Емельяненко Т.Г., Собко Б.Е. Принятие решений в системах мониторинга. – Д.: РИК НГУ. – 2005. – 224 с.
  2. Приставка О.П., Байбуз О.Г., Ємел’яненко Т.Г. Методи та алгоритми сплайн-регресійного аналізу. – Д.: Видавництво ДНУ, 2012. – 144 с.
Методичні розробки:
  1. Приставка О.П., Приставка П.О., Ємел’яненко Т.Г., Мацуга О.М. Випадкові процеси: редагування та фільтрація. – Д.: РВВ ДНУ, 2009.
  2. Ємел’яненко Т.Г. Основи теорії прийняття рішень. – Д.: РВВ ДНУ, 2010.
  3. Приставка О.П., Ємел’яненко Т.Г., Мацуга О.М. Теорія масового обслуговування: лабораторний практикум. – Д.: РВВ ДНУ, 2010.
  4. Білобородько О.І., Ємел’яненко Т.Г. Аналіз динамічних рядів. – Д.:РВВ ДНУ, 2014.