Золотько Костянтин Євгенович

Доцент, кандидат технічних наук


Сфера наукових інтересів: пов’язана з моделюванням та розробкою систем енергопостачання на основі відновлювальних джерел енергії. Також має наукові праці, що пов’язані з розробкою експертних систем та систем з онтологічним інтерфейсом в галузі економіки та інформатики. Проводив дослідження по використанню нейронних мереж для проектування ракетних двигунів, розпізнаванню дорожніх знаків та ін. Крім того, експертні системи та нейронні мережі можуть бути використані у системах прийняття рішень з недостатнім обсягом вихідних даних. В останній час більшість досліджень присвячено питанням захисту інформації з використанням елементів хаотичної динаміки. Викладав курси «Захист інформації», «Інформаційні інтелектуальні системи», «Інтелектуальні системи», «Чисельні методи», «Розподілені бази даних», «Основи Internet», «Теорія систем та математичне моделювання» та ін.
 • Захист інформації
 • Інформаційні інтелектуальні системи
 • Інтелектуальні системи
 • Чисельні методи
 • Розподілені бази даних
 • Основи Internet
 • Теорія систем та математичне моделювання
 • Захист інформації
 • Стеганографія
 • Експертні системи та розпізнавання образів
 • Системи електронного документообігу у ВНЗ
3

Навчально-методичних видання

21

Наукова стаття

25

Тез конференцій

1

Авторське свідоцтво

 

Перелік важливих публікацій:

Публікації
 1. Игнатенко В.В., Антипов А.Т., Золотько К.Е., Ярмохин А.Н. А.с. №283500 от 3 октября 1988 г.
 2. Сиворакша В.Е, Золотько К.Е., Марков В.Л., Петров Б.Е. «Определение основных параметров гелиоколлектора с учетом нестационарности процессов теплообмена». - “Экотехнология и ресурсосбережение” №5, 1995, с.36-39.
 3. Сиворакша В.Е, Золотько К.Е., Марков В.Л., Петров Б.Е. и др. «The experimental and analitical definition of the characteristics collectors for latitude of Dniepropetrovsk» , - ECE/UNESCO/WEC/MOEL Workshop on solar energy Held at Bet Berl, Israel, 31.7-4.08.95 P.134-141.
 4. Сиворакша В.Е, Золотько К.Е., Марков В.Л., Петров Б.Е. «Calculation of solar thermal systems under the conditions of non-stationary heat exchange», - 32-rd IECEC, Honolulu, July 27 - August 1, 1997.
 5. Золотько О.Є., Золотько К.Є. «Choosing the circuit pecision of the combined impellent installation for space flights», - IV мiжнародна науково-практична конференцiя “Людина i космос”, Днепропетровск, НЦОМУ, 2002г. Тез.докл., с.164
 6. Золотько О.Є., Золотько К.Є. , Красношапка Д.В «Інформатика для технічних спеціальностей. Методичні рекомендації до лабораторних робіт», - РВВ ДНУ, Дніпропетровськ, 2004.
 7. Золотько К.Є. , Красношапка Д.В «Посібник до вивчення курсу «Інтелектуальні системи»», РВВ ДНУ, 2012.