Зайцев Вадим Григорович

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, Кандидат фізико-математичних наук, доцент


Сфера наукових інтересів: синергетичне керування нелінійними об’єктами для неперервних та дискретних процесів, чисельний розв’язок задач векторної оптимізації, використання методів нелінійного рекуррентного аналізу для часових рядів та його розвиток у задачах аналізу економічних, технічних, медичних даних, побудова класифікації об’єктів з використанням рекуррентних діаграм, а також вивчення та розробка методів їх керування.
  • Інформатика
  • Операційні системи та системне програмування
  • Теорія керування
  • Чисельні методи математичної фізики
  • Моделювання процесів керування складних систем
Тематика дипломних робіт включає теми пов’язані з розробкою програмного забезпечення різних процесів для економічних, медичних закладів, розробку систем перевірки знань студентів для ріних дисциплін, побудову інтернет баз даних для неперервних систем, дискретних от ображень у вигляді рекуррентних діаграм та відповідних мір та інше.
Член вченої ради факультету Прикладна математика
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові роботи
  1. Нелинейный рекуррентный анализ в обработке временных рядов. Региональный межвузовский сборник «Системные технологии», Вып. 3 (92) 2014, стр. 42-49.
  2. Посібник «Класичні хаотичні атрактори у задачах конструювання синергетичних регуляторів». Видав. Адверта, Дн-вск, 2015, с. 80
  3. Исследование фазовых процессов газотурбинного двигателя методами рекуррентного анализа.Системні технології . Регіон. міжвуз. збір. наук. праць. - Д.: - вип. 5(94), 2014. -с.178-187. ISSN 1562-9945
  4. Оптимизационные подходы к теплотехнике доменного производства. Системні технології . Регіон. міжвуз. збір. наук. праць. - Д.: - вип. 6(95), 2015. -с.167-177