Хижа Олександр Леонідович

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Заслужений працівник освіти України.


Сфера наукових інтересів: пов’язана з математичними основами інформатики та програмування, формальними методами верифікації програм. Розробка нових програмних засобів автоматизації доведення правильності програм, застосування відомих програмних систем формальної верифікації для отримання нових доведень. Вивчення нових мов програмування. Впровадження новітніх Інтернет-технологій, хмарних технологій для підтримки навчального процесу та олімпіад з програмування.
 • Програмування
 • Теорія програмування
 • Математичні основи інформатики
 • Методи верифікації та оптимізації програм
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Основи інформатики та програмування
 • Прикладні аспекти формального доведення правильності програм.
 • Застосування Інтернет-технологій для підтримки навчального процесу і олімпіад з програмування.
 • Експерт-консультант Міністерства освіти і науки України по олімпіадах з програмування
 • Тренер студентських олімпіадних команд з програмування
 • Голова журі обласної секції Малої академії наук
 • Голова журі обласних олімпіад з інформатики і програмування
4

Навчально-методичних видання

20

Наукових статей

28

Тез конференцій

1

Авторське свідоцтво

 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Розв’язання просторових контактних задач для некласичних багатозв’язних областей. Друк. Монография, Дніпропетровськ, Видавництво ДНУ, 2011, 208с. Шишканова Г.А.
Статті
 1. Посібник до вивчення дисципліни «Методи комп’ютерної імітації в соціально-економічних дослідженнях». Друк. Дніпропетровськ, «Лира» ДНУ, 2014, 48 с. Зайцева Т.А., Фридман О.Д
 2. БД. Друк.
 3. Ободан Н.І., Гук Н.А. Ідентифікація навантажень за допомогою динамічної нейронної мережі // Машинознавство. – 2013. -№4. – С.38-45.
 4. Ободан Н.І., Гук Н.А. Ідентифікація зовнішніх навантажень, рівень значень яких наближається до критичного// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. -№4. – С.86-93.
 5. Гук Н.А. О корректности решения обратной задачи теории оболочек // Вісник ДНУ. Сер.: Механіка. – 2013. – Т. 21, №5. – С. 42-48.
 6. Гук Н.А. Обратная задача определения функции изменения толщины тонкостенной оболочки при заданной форме деформирования // «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій». – Дн-вськ: Ліра. Вип. 21. - 2013. – С. 60-68.