Хижа Олександр Леонідович

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові інтереси пов’язані з математичними основами інформатики та програмування, формальними методами верифікації програм та новітніми технологіями підтримки навчального процесу та олімпіад з програмування. Наукова діяльність включає розробку нових програмних засобів автоматизації доведення правильності програм, застосування відомих програмних систем формальної верифікації для отримання нових доведень, впровадження новітніх Інтернет-технологій, хмарних технологій для підтримки навчального процесу та олімпіад з програмування.
 • Програмування;
 • Теорія програмування;
 • Математичні основи інформатики;
 • Методи верифікації та оптимізації програм;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Основи інформатики та програмування.
 • Прикладні аспекти формального доведення правильності програм.
 • Застосування Інтернет-технологій для підтримки навчального процесу і олімпіад з програмування.
 • Експерт-консультант Міністерства освіти і науки України по олімпіадах з програмування;
 • Тренер студентських олімпіадних команд з програмування;
 • Координатор Всеукраїнської командної студентської олімпіади з програмування (AUCPC) у Центральному регіоні України;
 • Голова сектору освіти громадської спілки IT Dnipro Community;
 • Голова журі обласних олімпіад з інформатики і програмування.
Заслужений працівник освіти України.
4

Навчально-методичних видання

20

Наукових статей

28

Тез конференцій

1

Патент на винахід

 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Розв’язання просторових контактних задач для некласичних багатозв’язних областей. Друк. Монография, Дніпропетровськ, Видавництво ДНУ, 2011, 208с. Шишканова Г.А.
Статті
 1. Посібник до вивчення дисципліни «Методи комп’ютерної імітації в соціально-економічних дослідженнях». Друк. Дніпропетровськ, «Лира» ДНУ, 2014, 48 с. Зайцева Т.А., Фридман О.Д
 2. БД. Друк.
 3. Ободан Н.І., Гук Н.А. Ідентифікація навантажень за допомогою динамічної нейронної мережі // Машинознавство. – 2013. -№4. – С.38-45.
 4. Ободан Н.І., Гук Н.А. Ідентифікація зовнішніх навантажень, рівень значень яких наближається до критичного// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013. -№4. – С.86-93.
 5. Гук Н.А. О корректности решения обратной задачи теории оболочек // Вісник ДНУ. Сер.: Механіка. – 2013. – Т. 21, №5. – С. 42-48.
 6. Гук Н.А. Обратная задача определения функции изменения толщины тонкостенной оболочки при заданной форме деформирования // «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій». – Дн-вськ: Ліра. Вип. 21. - 2013. – С. 60-68.