Волошко Любов Вікторівна

Старший викладач (магістр зі спеціальності «прикладна математика»)


Сфера наукових інтересів: застосування методів оптимізації для розв’язування нелінійних крайових задачах математичної фізики в областях складної форми. Побудова математичних моделей задач оптимального вибору параметрів крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння, розробка і обґрунтування методів та алгоритмів для розв’язання цих задач. Дослідження теоретичних питань існування та єдиності розв’язку для них. Розробка та реалізація чисельних алгоритмів для знаходження оптимальних параметрів крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння у випадку неканонічної форми області. Проведення оцінки ефективності розроблених алгоритмів. Встановлення достовірності отриманих результатів та адекватність моделі.
  • Аналіз даних та мови обчислень на кластерних системах
  • Методика викладання математики та інформатики
  • Інформатика
  • Куратор групи ПК
  • Голова ради молодих вчених факультету.
6

Наукових статей

8

Тез конференцій

 

Перелік важливих публікацій:

Публікації
  1. Киселева Е.М. Решение задачи оптимального граничного управления для неоднородного бигармонического уравнения / Е.М. Киселева, Л.В. Волошко // Проблемы управления и информатики. – 2014. – №4. С. 58–68.
  2. Волошко Л.В. Розв’язування задачі оптимального керування правою частиною неоднорідного бігармонічного рівняння / Л.В. Волошко // Вісник Запорізького національного університету, серія «Фізико-математичні науки». – 2014. – № 1. – С. 4 –14.
  3. Voloshko L.V. Analysis of algorithms for calculating optimal control over parameters of boundary value problem for inhomogeneous biharmonic equation / L.V. Voloshko, V.L. Voloshko // Тези доповідей XII міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем». – Дніпропетровськ. – 2014. – С. 41–42