Степанова Наталія Іванівна

Cтарший викладач


Сфера наукових інтересів: комп'ютерна графіка, обробка зображень, комп'ютерна лінгвістика, математичне моделювання, ідентифікація включень методом обернених задач.
  • Обробка зображень та мультимедіа
  • Інформаційні технології та технічні засоби навчання
  • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові
  1. Степанова Н.І. Автоматизация морфологического анализа текстовой информации // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень’ 2014», 18-30 березня 2014 р., випуск 1, том 30, стор.99-103.
  2. Степанова Н.І. Генерація послідовності символів на основі обчислення ймовірності їх появи в природній мові // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку’ 2014», 1-12 жовтня 2014 р., м.Одеса.Випуск 3(36), том 27, стор.53-57.
  3. Степанова Н.І., Степанов С.С. “Тьюрінг- через 50 років”. // Журнал “Искусственный интеллект”, 2000, №3, с.101.
Статті
  1. Степанова Н.І. Розв’язання економічних задач засобами Microsoft Excel. - РВВ ДНУ, 2008.