Скороход Георгій Ісаакович

Доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник


Наукові інтереси: математичне моделювання динамічних систем. Педагогіка вищої освіти. Розробка програмного забезпечення для освітнього процесу. Методи розв’язання математичних задач. Програмне забезпечення для допомоги у розв’язанні задач.
 • Математичний аналіз
 • Звичайні диференціальні рівняння
 • Методи оптимізації
 • Методика викладання математики
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 • Математичне моделювання динамічних систем
 • Рівняння математичної фізики
 • Розробка програмного забезпечення для допомоги у розв’язанні математичних задач
 • Розробка системи шаблонів математичних тверджень та запитань до них
 • Організація та проведення культурно-масових заходів
100+

Монографій

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Скороход Г.І. Основні методи розв’язання нестандартних математичних задач/Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збір. наук. праць. Випуск Х. Кривий Ріг. Видавн. відд. НМетАУ, 2012. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 228-234.
 2. Скороход Г.И. Об опыте обучения решению математических задач/ Материалы VIII Межд. конф. "Стратегия качества в промышленности и образовании" (8-15 июня 2012, Варна, Болгария), Т. 1. – С. 314-317.
 3. Скороход Г.І. Программное обеспечение для обучения методам решения нестандартных задач/ Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні / Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.» - 2013. С. 34-39
Методичні розробки:
 1. Скороход Г.І. Навчальний посібник "Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі". Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 64 с.