Пасічник Володимир Анатолійович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові інтереси: застосування асимптотичних методів побудови розв’язків у задачах механіки деформованого твердого тіла; побудова інформаційних систем із застосуванням Інтернет технологій; методи формалізації постановки задач при проектуванні та виробництві програмного забезпечення; технології інформаційної безпеки.
 • Асимптотичні методи
 • Математичні основи інформаційних технологій
 • Математичне моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів
 • Моделювання природничих процесів
 • Пакети прикладних програм
 • Застосування асимптотичних методів у задачах механіки деформованого твердого тіла
 • Технології інформаційної безпеки
 • Застосування оптимізаційних методів у вирішенні практичних завдань
 • Куратор групи ПМ-14-1 студентів факультету
1

Монографія

70+

Публікацій

 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Чисельно-аналітичний метод дослідження нелінійного згину пластини при жорсткому защемленні по контуру
 2. Метод складених рівнянь в задачах нелінійних коливань циліндричних стрінгерних оболонок
 3. Analytical-numerical Procedure for Solving of Mixed Boundary Value Problem
 4. Composite equations in non-linear tasks of cylindric stringer shells
 5. Автоматизована система управління економікою регіону на основі Інтернет технологій
 6. Методи та алгоритми захисту інформації в системах економічної безпеки
Методичні розробки:
 1. Математичне моделювання інформаційних процесів
 2. Методичні вказівки до побудови математичних моделей та застосування асимптотичних методів
 3. Лабораторний практикум з дисципліни математичне моделювання інформаційних процесів
 4. Математичне моделювання екологічних та соціальних процесів