Дзюба Петро Анатолійович

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат технічних наук


Сфера наукових інтересів: експериментальні випробування механічних конструкцій, Алгоритми кусково-поліноміальної апроксимації даних, Аналіз даних, Інформаційні технології, Алгоритми та моделювання впливу агресивного середовища на несучу здатність конструкцій
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Програмування
 • Обчислювальна математика та програмування
 • Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології
 • ООП
 • Інформаційні технології
 • Механіка тонкостінних конструкцій
 • Інтренет-програмування
 • Корозійне зношування конструкцій
 • Сплайн-регресійний аналіз
1

Монографія

7

Навчально-методичних видань

20

Наукових статей

71

Теза конференцій

 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Несуча здатність циліндричних оболонок з отворами. Д.: Ліра, 2014, 224 с. (монографія) 13 др. арк.
Статті
 1. Сплайн – регрессионный анализ результатов экспериментальных исследований устойчивости стеклопластиковых цилиндри-ческих оболочек с отверстием. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць, -Д.: ДНУ. -2008, -Вип. 12, -С. 53-65 (фахове видання)
 2. Експериментальне дослідження стійкості циліндричних оболонок з двома круговими отворами при неоднорідному осьовому стиску. Theoretical foundations of civil engineering: Polish-Ukrainian Transactions Warsaw 2014, -Vol. 22, -Part II, pp. 9-12 (фахове видання)
 3. Експериментальне дослідження стійкості ортотропної циліндричної оболонки, навантаженої неоднорідним по колу крутним моментом. Вісник дніпропетровського університету, сер.: механіка, -2013, -Вип. 17, -Т. 2, -С. 69-74 (фахове видання)
 4. Алгоритм кусково-поліноміальної апроксимації даних експериментальних випробувань.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сер.: фіз.-мат. науки, -2013, -Вип. 3, -С. 128-130 (фахове видання)
Посібники
 1. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи». Д.: Ліра, 2015, 76 с.
 2. Ілюстративний довідник форм втрати стійкості циліндричних оболонок з отворами при статичному навантаженні. Д.: Ліра, 2015, 56 с.
 3. Посібник для вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі». Д.: Ліра, 2015, 24 с.