Зайцева Тетяна Анатоліївна

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат технічних наук


Сфера наукових інтересів:
 • математичне моделювання процесів різної природи;
 • просторові контактні задачі механіки деформованого твердого тіла, іх розв’язання аналітичними методами та чисельними із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
 • побудова нейромережевих моделей у задачах розпізнавання та класифікації об’єктів;
 • експертні системи та розпізнавання образів.
 • Імітаційне моделювання
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Проектування систем під мобільні платформи
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Системи штучного інтелекту
 • Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Інформаційні та комунікаційні технології
 • Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем та процесів
 • Розробка та дослідження нейромережевих та гібридних моделей для класифікації об’єктів
 • Проектування баз даних
 • Створення та аналіз моделей конструкцій
 • Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи
 • Експертні системи та розпізнавання образів
 • Секретар вченої ради факультету прикладної математики
 • Голова бюро з академічної доброчесності факультету прикладної математики
 • Секретар екзаменаційної комісії спеціальності 113 Прикладна математика
 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Розв’язання просторових контактних задач для некласичних багатозв’язних областей. Друк. Монография, Дніпропетровськ, Видавництво ДНУ, 2011, 208с. Шишканова Г.А.
Наукові статті
 1. Hryhoriev, S., Petryshchev, A., Shyshkanova, G., Zaytseva, T., Frydman, O., Krupey, K., Andreev, A., Katschan, A., Petrusha, Y., Stepanov, D. A study of environmentally friendly recycling of technogenic chromium and nickel containing waste by the method of solid phase extraction / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. - 1(10-91). – 2018. - p. 44-49 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/127306
 2. Shyshkanova, G., Zaytseva, T., Frydman, O. Mobile technologies make education a part of everyday life / Information and Learning Science. - 118(11-12). -2017. - p. 570-582 Mobile technologies make education a part of everyday life | Emerald Insight
 3. Petryshchev, A., Hryhoriev, S., Shyshkanova, G., Skuibida, O., Zaytseva, T., Frydman, O., Mizerna, O. Research into resource-saving molybdenumcontaining alloying additive, obtained by the metallization of oxide concentrate / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. - 3(5-87). – 2017. - p. 18-23 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/104078
 4. Shyshkanova G.A., Zaytseva T.A., Frydman A.D.. The analysis of manufacturing errors effect on contact stresses distribution under the ring parts deformed asymmetrically // Металургійна та гірничорудна промисловість. –2015. – № 7. – P. 352-357 https://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/english-edition/MMI_2015_7/055Shyshkanova-352-357.pdf
 5. Hryhoriev, S., Petryshchev, A., Shyshkanova, G., Zaytseva, T., Frydman, O., Sergienko, O., Ivancheko, A., Usenko, E., Berezhnaya, O., Semenchuk, A. Research into recycling of nickelcobalt containing metallurgical wastes by the ecologicallysafe technique of hydrogen reduction / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. - 6(10-90). – 2017. - p. 45-50 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/114348
 6. N. I. Obodan, T. A. Zaitseva, and O. D. Fridman Contact problem for a rigid punch and an elastic half space as an inverse problem// Journal of Mathematical Sciences, Vol. 240, No. 2, July, 2019 – P. 184-193. DOI 10.1007/s10958-019-04346-2 https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-019-04346-2
 7. Зайцева Т.А., Дегтярев А.А. Побудова та використання LR-граматики для синтаксичного аналізу пошукового запиту до довідкової системи з фундаментальних наук// Вісник ЗНУ. Математичне моделювання і прикладна механіка. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя. – 2009, №1,-. С. 94-102.
 8. Чернишенко С.В., Зайцева Т.А., Повод К.Ю., Моделювання iнформацiйних потокiв у мережi: пошук оптимальних стратегiй розмiщення iнформацiйних сховищ// Актуальнi проблеми автоматизації та iнформацiйних технологiй,- Дніпропетровськ, Т.11, ДНУ, 2007, 142-151 с.
 9. Зайцева Т.А., Дегтярев А.А. Лингво статистическая модель оценки репрезентативности текстового фрагмента с применением адаптационных механизмов определения границ предложения// Питання прикладної математики i математичного моделювання, - Днiпропетровск, - Видавництво ДНУ,-2011, 94-102с.
 10. Зайцева Т.А., Дегтярев А.А. Симплістичний метод тематичної ідентифікації натуральномовного тексту на основі базових характеристик фактичного розподілу ключових термів у тексті//Актуальнi проблеми автоматизації та iнформацiйних технологiй,- Дніпропетровськ., ДНУ, 2012, 142-151 с.
 11. Зайцева Т.А., Пилипенко Т.О. Організація інформаційної системи «Медична картка пацієнта» Дніпропетровської обласної лікарні// Актуальнi проблеми автоматизації та iнформацiйних технологiй,- Дніпро, Т.11, ДНУ, 2017, с. 87-94.
 12. Ободан Н. І., Зайцева Т. А., Фридман О. Д. Контактна задача для жорсткого штампа та пружного півпростору як обернена // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 1. – С. 149–156.
 13. Зайцева Т.А., Пилипенко Т.О. Особливості створення та функціонування інформаційної системи в медичній галузі// Вісник КрНУ ім. М. Остроградського, №1, 2018 (108), с.44-50.
 14. Shyshkanova G.A., Zaytseva T.A., Frydman A.D. Stress and elastic displacement in doubly-connected rectangular contact areas of machine pieces // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2016. – № 4. – С. 77-81 12 Ganna-Shyshkanova.pdf (metaljournal.com.ua)
 15. Ободан Н.И., Зайцева Т.А., Фридман О.Д. Обратная задача контактного взаимодействия плоских тел //Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, Дніпропетровськ, ДНУ, 2015, с.62-66.
 16. Зайцева Т.А., Сірик С.Ф., Фридман О.Д., Захарова В.В. Інформаційна технологія організації моніторингу впливу мотивованого вибору спеціальності студентом на успішність навчання в ЗВО// Актуальнi проблеми автоматизації та iнформацiйних технологiй, Дніпро, Т.23, ДНУ, 2019, с.34-43.
 17. Єфремов С.М., Зайцева Т.А. Оптимізація розрахунку гістограми напрямлених градієнтів для розпізнавання зображення/ Питання прикладної математики і математичного моделювання,- Дніпро, ДНУ, 2019, с.96-105.
 18. Верба О.В., Марченко О.О. Зайцева Т.А. Автоматизована система обліку руху контингенту здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара//Актуальнi проблеми автоматизації та iнформацiйних технологiй,- Дніпропетровськ, Т.22, ДНУ, 2018, с.38-48.
 19. Єфремов С.М., Зайцева Т.А. Моделювання пошуку невідомих локально-повторюваних патернів на зображеннях// Питання прикладної математики і математичного моделювання, №20, - Дніпро, Ліра, 2020, с.55-64.
 20. Зайцева Т.А., Шмельов І.І. Сучасні підходи до розв’язання контактної задачі про втиснення двозв’язного штампу в пружній півпростір/ Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. №1(5), 2021
Матеріали конференцій
 1. Зайцева Т.А., Шмельов І.І. Вплив якості вищої освіти на конкурентоспроможність випускників ЗВО// Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їх конкурентоспроможності» (22-23 квітня 2020 р., Дніпро) С. 242-243.
 2. Зайцева Т.А., Шмельов І.І. Використання методу скінченних елементів для моделювання контактних задач в пакеті Ansys. Тези доповідей ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МПЗІС-2020)», 18 – 20 листопада 2020 р., Дніпро, - С. 114-115.
 3. Жушман В.В., Зайцева Т.А. Сучасні методи розв’язання класичних задач механіки деформованого твердого тіла// Тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Класичні та прикладні математичні аспекти спадкоємної математичної підготовки у ЗВО : Історичний та сучасний погляд молодих вчених і здобувачів вищої освіти», 08–09 квітня 2021 р.
 4. Зайцева Т.А., Жушман В.В. Застосування програмного комплексу ANSYS для моделювання контактної задачі механіки// Мат. конф. VIII Міжнародна науково-практична конференція “World science: problems, prospects and innovations” 21-23 квітня 2021р. Торонто, Канада, 392-396 с.
 5. Шишканова Г.А., Зайцева Т.А., Фридман О.Д. Про просторову контактну взаємодію по двозв’язним областям з урахуванням тертя// Тези доповiдей 2 міжнародн. науково-практичної конференції пам’яті академіка В. І. Мосаковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій», 10-12 жовтня 2019, Дніпро, ДНУ, 2019, c. 134-135.
 6. Зайцева Т.А., Захарова В.В., Сірик С.Ф., Фридман О.Д. Інформаційні технології обробки даних для оцінки тенденцій вибору професії студентами//Тези доповiдей 17 міжнародн. науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення iнтелектуальних систем», 20-22 листопада 2019, Дніпро, ДНУ, 2019, MSSIS-2019, c. 102-103.
 7. Зайцева Т.А., Стольний О. С., Лисиця Н.М., Шишканова Г.А. Розробка програмного забезпечення для контролю та аналізу продаж підприємства// Тези доповiдей 17 міжнародн. науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення iнтелектуальних систем», 20-22 листопада 2019, Дніпро, ДНУ, 2019, MSSIS-2019, 104 с.
 8. Єфремов С.М., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М., Беспалова В.О. Розпізнавання образів за допомогою розрахунку гістограми напрямлених градієнтів// Тези доповiдей 17 міжнародн. науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення iнтелектуальних систем», 20-22 листопада 2019, Дніпро, ДНУ, 2019, MSSIS-2019, c. 99-100.
 9. Верба О.В., Зайцева, Т.А. Марченко О.О. Автоматизована система обліку руху контингенту здобувачів вищої освіти дніпровського національного університету імені Олеся Гончара// Тези доповiдей 18 міжнародн. науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення iнтелектуальних систем», 21-23 листопада 2018, Дніпропетровськ., ДНУ, 2018, MPZIS-2018, c. 30-32.
 10. Шишканова Г.А., Зайцева Т.А., Фридман О.Д., Щербина О.А. Про деякі проблеми дистанційного навчання //Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference, November 4-6, 2020: материалы конф. – Kyoto, Japan: CPN Publishing Group, 2020. - P. 679-684.
 11. Єфремов С.М., Зайцева Т.А. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти на ринку праці//Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти україни та їхньої конкурентоспроможності», 20-21 жовтня 2020 р. , 136-137с.
 12. Зайцева Т.А., Шмельов І. І. Вплив якості вищої освіти на конкурентостроможність випускників ЗВО// Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти україни та їхньої конкурентоспроможності», 20-21 жовтня 2020 р. , 242-243 с.
 13. Зайцева Т.А., Шмельов І. І. Тези ІX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних технологій», Херсон, 2020, 243-246 с.
 14. Зайцева Т.А., Жушман В.В. «Застосування програмного комплексу ANSYS для моделювання контактної задачі механіки»// Мат. конф. VIII Міжнародна науково-практична конференція “World science: problems, prospects and innovations” 21-23 квітня 2021р. Торонто, Канада, 392-396 с.
Методичні роботи
 1. Зайцева Т.А. Математичне та комп’ютерне моделювання, навч. посіб. – Дніпро, РВВ ДНУ, 2020, 88 с.
 2. Зайцева Т.А., Фридман О.Д. Імітаційне моделювання, навч. посіб. – Дніпро, РВВ ДНУ, 2019, 92 с.
 3. Зайцева Т.А., Дзюба П.А. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи», - Дніпропетровськ, «Ліра», 2015, 76с.
 4. Дзюба П.А., Зайцева Т.А. Посібник до вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі», - Дніпропетровськ, «Ліра», 2015, 36с.
 5. Зайцева Т.А., Фридман О.Д. Посібник до вивчення дисципліни «Методи комп’ютерної імітації в соціально-економічних дослідженнях» - Дніпропетровськ, «Ліра», 2014, 48 с.
 6. Зайцева Т.А., Фридман О.Д. Системний аналіз і теорія прийняття рішень. - Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2013, 72 с.
 7. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Практикум із дисципліни «Імітаційне моделювання», Дніпро, РВВ ДНУ, 2020, 32 с.
 8. Золотько К.Є., Красношапка Д.В., Зайцева Т. А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Cистеми штучного інтелекту» до вивчення теми: «Реалізація методів штучного інтелекту шляхом побудови гібридних моделей у середовищі Visual Prolog», ДНУ, ФПМ, Дніпро, 2020, 78с.
 9. Зайцева Т. А., Золотько К.Є., Красношапка Д.В. Навчальний посібник з дисципліни «Інтелектуальні інформаційні системи» до вивчення тем: «Експертні системи. Нейромережеві технології» ДНУ, ФПМ, Дніпро, 2019, 47с.
 10. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами спеціальності 113-Прикладна математика, Дніпро, РВВ ДНУ, 2019, 28с.
 11. Зайцева Т.А., Дзюба П.А., Фридман О.Д. «Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи»», 2019, 36 с. (цифр.репозиторій ДНУ, електронне видання)
 12. Зайцева Т.А., Верба О.В., Дзюба П.А. «Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи», 2019, 53 с. http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=14090
 13. Зайцева Т.А., Дзюба П.А. Індивідуальні завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» Дніпропетровськ, «Ліра», 2015, 76 с.
 14. Зайцева Т.А., Козакова Н.Л., Турчина ВА., Сірик С.Ф. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики студентами факультету прикладної математики, Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2012, 48с.
 15. Бойко Л.Т., Зайцева Т.А., Сірик С.Ф., Сегеда Н.Є. Методичні рекомендації до виконання дипломних і курсових робіт за професійним спрямуванням, Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2012, 28с.
 16. Верба О.В., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні рекомендаціїдля самостійної підготовки до поточного і семестрового контролю знань з дисципліни «бази даних та інформаційні системи», ДНУ, 2019, 37 с. http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=10713
 17. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Верба О.В. Методичні вказівкидо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи»», ДНУ, 2019, 43 с. http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=10719