Верба Ольга Віталіївна

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, кандидат технічних наук


Сфера наукових інтересів: математичне моделювання соціальних, психологічних та економічних процесів, просторові контактні задачі механіки деформованого твердого тіла, ії розв’язання аналітичними методами, та чисельними із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
  • Програмування
  • Алгоритими і структури даних
  • Організація та обробка електронної інформації
  • Інформатика
Тематика дипломних робіт: математичне моделювання складних систем та процесів, проектування баз даних, розробка, створення та аналіз моделей конструкцій.
Завідувач навчального відділу з 1999 по теперешній час.
 

Перелік важливих публікацій:

Статті
  1. Кириленко Р.В. Передбачення психологічної реакції користувача при перегляді цифрових зображень засобами машинного навчання / Р.В. Кириленко, Н.А. Гук, О.В. Верба // Зб. наук. праць «Питання прикладної математики і математичного моделювання». – Дніпро. – 2018. – Вип. 18. – С.51-58.
  2. Автоматизована система обліку руху контингенту здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара / Верба О.В., Марченко О.О. Зайцева Т.А./Актуальнi проблеми автоматизації та iнформацiйних технологiй,- Дніпропетровськ, Т.22, ДНУ, 2018, с.38-48
Методичні розробки
  1. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Верба О.В. Методичні настанови до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи", 32 с., (репозиторій ДНУ)
  2. Зайцева Т.А., Верба О.В., Дзюба П.А. Методичні рекомендації для самостійної підготовки до поточного і семестрового контролю знань з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи", 28 с. (репозиторій ДНУ)
  3. Верба О.В., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи", 16 с., (репозиторій ДНУ)