Скороход Георгій Ісаакович

Доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник


Наукові інтереси: математичне моделювання динамічних систем. Педагогіка вищої освіти. Розробка програмного забезпечення для освітнього процесу. Методи розв’язання математичних задач. Програмне забезпечення для допомоги у розв’язанні задач.
 • Обчислювальна математика та програмування
 • Математичні основи інформатики.
 • Математичне моделювання фізичних процесів.
 • Комп'ютерне моделювання систем та процесів
 • Математичне моделювання систем та процесів у хімічних технологіях
 • Інформаційні технології та технічні засоби у корекційному навчанні
 • Методологія та організація наукових досліджень.
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі.
 • Розробка програмного забезпечення для допомоги у розв’язанні математичних задач
 • Розробка системи шаблонів математичних тверджень та запитань до них
 • Математичне моделювання динамічних систем зі змінною структурою
 • Математичне моделювання систем та процесів у хімічних технологіях
 • Оптимізація систем та процесів у хімічних технологіях
 • Організація та проведення культурно-масових заходів
 

Перелік важливих публікацій:

Статті
 1. Скороход Г.И. Некоторые виды учебных заданий, основанные на преобразованиях текста // Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні / Збірник наукових праць. Вип. 3. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. С.78-83.
 2. Скороход Г.І. Перетворення об'єктів як тип та метод розв’язання текстових задач. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Випуск Том 1. – Херсон. Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 117-121.
 3. Скороход Г.І. Пошук методу розв’язання навчальної задачі на базі її типу. Фізико-матема-тична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 4(14). – С. 289-292.
 4. Скороход Г.І. Некоторые типы математических задач и методы их решения. Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 4(10). – С. 126-130.
 5. Скороход Г.І. Решение логических задач как база для развития логического мышления и умения решать задачи. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2016. –Вип. 3 (49). – С.362-370.
 6. Скороход Г.І, Ламзюк В.Д. Методи активного вивчення математичних дисциплін у вищій школі. // Педагогіка вищої та середньої школи. Зб. наук. праць. Вип. 29, Кривий Ріг, 2010. С. 63-71.
 7. Скороход Г.І. Основні методи розв’язання нестандартних математичних задач. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск X. – Кривий Ріг. Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. C.228-234.
 8. Скороход Г.И. Об опыте решения задач педагогики математики. // Современные проблемы науки и образования. Материалы 12-й Международной междисциплинарной научно-практ. конф. 27 апреля -09 мая 2012. Харьков, 2012. С. 68-78.
Методичні розробки:
 1. Скороход Г.І. Навчальний посібник "Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі". Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 64 с.
 2. Скороход Г.І. Лабораторний практикум з курсу «Математичне моделювання динамічних систем: навч. посібник . ДДУ, РВВ ДДК, 1997 – 20 с.
Тези доповідей
 1. Гандзюр Я.О., Скороход Г.І. Розробка програмного забезпечення для автоматизації обробки результатів пробного ЗНО на факультеті прикладної математики ДНУ // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: Тези доповідей ХУІІ Міжнародної науково-практичної конференції МПЗІС-2019. Дніпро, 20-22 листопада 2019 р. / Під загальною редакцією О.М. Кисельової – Дніпро, ДНУ, 2019, с. 55-56.
 2. Хохлов О. В., Скороход Г.І. Розробка алгоритму та програмного забезпечення для розпізнавання контексту тексту у соціальних мережах // Всеукраїнська науково-практична конференція: «Глушковські читання», Київ, 29 листопада 2019 р. https://drive.google.com/file/d/1iGHlzkTzvR0k54MwAQwNhddn1qt2PJci/view
 3. Скороход Г.И. // Методы решения математических задач как база для поиска решения научных и прикладных задач. // I международный научно-практический форум «Наука и бизнес»: тезисы докладов, 29 июня-3 июля 2015 г. Днепропетровск-Киев-Черновцы. С. 255-259.
 4. Скороход Г.И. Применение информационных технологий для создания современного курса математической дисциплины // Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції „Iнформаційні технології в професійній діяльності” , 27 березня 2014 року. Рівне, 2014. С.46-47