Сердюк Марина Євгеніївна

Доцент кафедри комп’ютерних технологій, канд. техн. наук.


Сфера наукових інтересів: математичне моделювання об’єктів та процесів комп’ютерної графіки, розробка методів та алгоритмів обробки цифрових зображень.
 • Алгоритми і структури даних
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
 • Обробка зображень та мультимедіа
 • Обробка та розпізнавання зображень
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Інформатика та програмування
 • Моделі та методи обробки цифрових зображень
 • Задачі розпізнавання зображень
 • Автоматизація розрахунків навчального навантаження
 • Автоматизація створення документів на основі навчальних планів
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові роботи
 1. Сердюк М.Є., Беркут В.Г., Сірик С.Ф. Метод покращення видимості на затуманених цифрових зображеннях та його реалізація у комп’ютерній системі обробки зображень. Радіоелектроніка, інформатика, управління. Науковий журнал. Вид-во НУ «Запорізька політехніка». Запоріжжя, 2019. №4(51). – С.166-176.
 2. Сердюк М.Є., Сірик С.Ф., Сокол О.О. Автоматична колоризація цифрових напівтонових зображень з використанням нейронних мереж. Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб.наук.пр. – Дніпро: ЛІРА, 2019. - Вип.19. – С.143-152.
 3. Боровик М.О., Сердюк М.Є. Автоматизована система синтезу зображень з безшовним накладенням фрагментів. Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2017. Вип.17. – С.199-206.
 4. Беркут В.Г., Сердюк М.Є. Комп’ютерна система локалізації та видалення тіней у цифрових зображеннях. Радіоелектроніка, інформатика, управління. Науковий журнал. Вид-во ЗНТУ. Запоріжжя, 2017. №2(41). – С.127-133.
 5. Гусейнов М.Ю.о, Сердюк М.Є. Адаптивна інтерполяція зображень з розрахунком вагових коефіцієнтів в околах пікселів. Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2016. С.144-150.
Методичні роботи
 1. Гук Н.А., Сердюк М.Є., Сірик С.Ф. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із професійних дисциплін. РВВ ДНУ, Дніпро, 2019. – 16 с.
 2. Сердюк М.Є., Сірик С.Ф., Лисиця Н.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з інформатики. РВВ ДНУ, Дніпро, 2019. – 16 с.
 3. Сердюк М.Є. Робота з видавничою системою LaTeX. Посібник до виконання лабораторних робіт з курсу «Організація та обробка електронної інформації». Репозиторій ДНУ ім. О. Гончара. 2018. – 76 с.