Центр довузівської підготовки

Адреса: пр. Дмитра Яворницького (Карла Маркса), 35, корпус № 4, ауд. 20, 22
Телефон: (056) 745-43-56

Центр довузівської підготовки (ЦДП) створено за рішенням Вченої ради ДНУ та згідно з наказом ректора в 2009 р. на базі факультету довузівської підготовки. Головною метою діяльності Центру є сприяння реалізації “Національної доктрини розвитку освіти” та державної політики, спрямованої на розвиток принципів наступності та безперервності освіти молоді, органічне поєднання освіти і науки, на створення оптимальних умов творчого розвитку особистостей дітей та молоді.

Основні напрями діяльності Центру обіймають усі напрями діяльності його структурних підрозділів та визначаються завданнями, що ними вирішуються, зокрема:

 • об’єднання на єдиній науково-методичній основі наявних та перспективних форм довузівської підготовки, науково-методична допомога викладачам та спеціалістам закладів середньої та професійно-технічної освіти;
 • сприяння розвитку здібностей, інтересів та нахилів дітей різних вікових категорій на основі розробки та реалізації відповідних програм навчання та сучасних досягнень педагогічної науки.

До складу ЦДП входять: Підготовчі курси, Регіональний центр моніторингу освіти, Регіональний центр безперервної освіти “Придніпров’я”.

Особи з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили навчання в структурних підрозділах Центру довузівської підготовки, у разі вступу в університет на навчання за природничо-математичним або інженерно-технічним напрямом підготовки на основі повної загальної середньої освіти додатково можуть отримати 5 % конкурсного балу. Додаткові бали нараховують за умови, що обсяг навчальних аудиторних годин підготовки до вступу становить не менше 150, а термін навчання – не менше 3 місяців.

Підготовчі курси

Адреса: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького (Карла Маркса), 35, корп.№ 4, ауд.47.
Телефон: (056) 744-56-32; (099) 554-28-78
E-mail: pk2022@i.ua

Підготовчі курси Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара функціонують з 1954 р. і готують слухачів до вступу на всі напрями університету.

Підготовчі курси мають дві форми навчання – вечірню і заочну. Тривалість навчання на вечірній формі – 8, 6 та 3 місяці; на заочній – 9 місяців.

Навчання на курсах допомагає слухачам безпосередньо наблизитися до вимог, що ставляться зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО), виробляє вміння творчо оперувати своїми знаннями, дає змогу переконатися в слушності вибору професії, формує морально-вольові якості майбутніх студентів.

Найважливіше завдання сьогодення роботи Підготовчих курсів – допомогти підготуватися до ЗНО випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти та випускникам попередніх років, а також набути необхідних знань для успішного оволодіння програмних вимог навчальних планів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Заняття на Підготовчих курсах проводяться за всіма предметами ЗНО:

 • математика
 • фізика
 • українська мова
 • українська література
 • хімія
 • біологія
 • географія
 • англійська мова
 • історія України

Підготовка ведеться за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

На Підготовчих курсах працюють висококваліфіковані викладачі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Регіональний центр моніторингу освіти

Адреса: Україна, м.Дніпро, вул.Казакова 18, корп.№ 14, ауд.110.
Телефон: (056) 776-58-33
E-mail: rcmo-mmf@i.ua
Веб-сайт: www.rcmo.dnu.dp.ua

Малий університет

Здійснює навчання учнів 6-11 класів за наступними предметами: математика, фізика, біологія, хімія, історія України, географія, українська мова, українська література, англійська мова, та надає можливість безкоштовного відвідування демонстраційних занять з японської і китайської мов. Учні забезпечуються методичною літературою, тренувальними вправами, контрольними роботами. Викладання проводиться провідними фахівцями університету та кращими вчителями шкіл м. Дніпропетровська.

Термін навчання – 7 місяців (з жовтня по квітень включно), заняття проводяться у неділю.

Навчальні бази

Університет укладає договір з середнім загальноосвітнім навчальним закладом, який отримує статус Навчальної бази РЦМО ЦДП ДНУ ім. Олеся Гончара. При Навчальній базі організується факультатив, який працює під керівництвом і з методичним забезпеченням РЦМО. Лекції та семінарські заняття для учнів Навчальних баз проводяться на території цих навчальних закладів із залученням викладачів університету та викладачів середніх загальноосвітніх закладів. Навчання здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими Центром і узгодженими з Навчальною базою.

Термін навчання на Навчальних базах – 7 місяців.

Поточний моніторинг рівня знань

Учнів 6-11 класів з предметів загальноосвітньої середньої школи проводиться на базі РЦМО по мірі комплектування груп або на базі середніх навчальних закладів після укладення з ними відповідного договору.

Адаптаційні курси

З математики, фізики, хімії та креслення для студентів першого курсу університету. Створені у 2006 році з метою коригування знань студентів у зв’язку з впровадженням Болонського процесу в систему вищої освіти. З 2010 року на базі Адаптаційних курсів проводиться набір студентів четвертого курсу для підготовки до фахового вступного випробування з іноземної мови на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.