• 21.05.2020-15.06.2020Проходження Зовнішнього незалежного оцінювання

  Першим та найбільш визначальним етапом вступу є складання Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО). Для вступу на усі без виключення спеціальності факультету прикладної математики ДНУ ім. О.Гончара перелік необхідних сертифікатів ЗНО є однаковим.
  1. Українська мова та література
  2. Математика
  3. Фізика або Іноземна мова
  Графік проведення зно 2020
 • 20.07.2020, 18.00

  Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів
 • 26.07.2020., 18.00 За кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 10.08.2019 р.

  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
 • 21.07.2020-23.07.2019

  Строки проведення університетом співбесід
 • 21.07.2020-26.07.2020

  Строки проведення університетом творчих конкурсів
  Строки проведення університетом вступних іспитів.
 • 24.07.2020 до 12:00

  Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають за результатами співбесіди, із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
 • 25.07.2020 до 18:00

  Виконання абітурієнтами, які вступають за результатами співбесіди й отримали рекомендації, вимог щодо зарахування на місцядержавного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення
 • 26.07.2020 до 12:00

  Зарахування абітурієнтів, які вступають за результатами співбесіди, на місця за державним замовленням
 • 01.08.2020 до 12:00, за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 14.08.2019

  Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
 • 06.08.2020 до 18:00, за кошти фізичних або юридичних осіб – протягом п’яти днів

  Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог щодо зарахування на місця
 • За державнимзамовленням – до 07.08.2020, 12.00 За кошти фізичних або юридичних осіб – до 23.09.2019

  Зарахування вступників
 • 18.08.2020 р.

  Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

Нормативні документі про вступ

Умови прийому до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара