• 21.05.2019-13.06.2019Проходження Зовнішнього незалежного оцінювання

  Першим та найбільш визначальним етапом вступу є складання Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО). Для вступу на усі без виключення спеціальності факультету прикладної математики ДНУ ім. О.Гончара перелік необхідних сертифікатів ЗНО є однаковим.
  1. Українська мова та література
  2. Математика
  3. Фізика або Іноземна мова
  Графік проведення зно 2019
 • 21.06.2019-01.07.2019Визначення конкурсного балу

  Основний конкурсний бал вступника визначається за результатами трьох сертифікатів ЗНО (за 200 бальною шкалою) та балу атестату про повну середню освіту, максимальне значення дорівнює 200 балам. Мінімальний конкурсній бал із профільного предмета (математика) має складати 125, з непрофільних (української мови, фізики або іноземної мови) – 105 балів.
  Додатковий конкурсний бал вступника визначається, якщо Ви є призером III етапу всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук, призером IV етапу республіканської (всеукраїнської олімпіади), або успішно пройшли підготовчі курси в ДНУ ім. О.Гончара. Додатковий конкурсний бал вступника складатиме 5% від Вашого конкурсного балу.
  Як формується конкурсний бал вступника на факультеті Прикладної математики
 • 12.07.2019-26.07.2019Подання заяв на вступ в електронній формі

  У 2019 році заяви подаються у електронному вигляді. Це необхідно зробити на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua. У 2016 році є нововведення, щодо кількості поданих заяв. Шановні абітурієнти, будьте уважними, з 2016 року відсутнє обмеження на кількість ВНЗ у які Ви можете подати заяви та на кількість заяв до одного ВНЗ. Ви можете подати 15 заяв не більше ніж на 5 різних спеціальностей. Якщо у попередні роки абітурієнти з чотирьох спеціальностей Факультету прикладної математики ДНУ ім.О.Гончара могли обрати лише три, то тепер Ви можете подати заяви на всі чотири спеціальності нашого факультету. При поданні кожної із заяв Ви маєте зазначити її пріоритет (від 1 до 15). 1 пріоритет є найвищим, 15 пріоритет найнижчим. Тобто при подачі заяв Ви визначаєте яка спеціальність для Вас є більш бажаною (1 пріоритет), а яка менш бажаною (15 пріоритет). При визначенні пріоритетів слід пам’ятати, що саме Ви вирішуєте де Ви хочете навчатись.
 • 28.07.2019-01.08.2019Формування рейтингових списків вступників

  Після закінчення терміну подання заяв 27 липня, але не пізніше 12-00 1 серпня 2019 року на сайті ДНУ ім.О. Гончара http://dnu.dp.ua та на інформаційних стендах біля Приймальної комісії (вул. Казакова, 18, 14-й корпус) будуть оприлюднені рейтингові списки вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету.
  Рекомендація до зарахування
  За результатами аналізу всіх поданих заяв, кожен з Вас буде рекомендований до зарахування за кошти державного бюджету не більше ніж на одну спеціальність в Україні.
 • 01.08.2019-05.08.2019Виконання вимог до зарахування

  Якщо Ви побачили себе у списку рекомендованих Ви маєте, не пізніше 18-00 5 серпня 2016 року подати до технічного секретаріату факультету прикладної математики оригінали наступних документів:
  1. Атестат про повну середню освіту і додаток до нього.
  2. Чотири однакові фотокартки розміром 3х4 см.
  3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016 році.
  4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство.
  5. Файл та конверт без поштової марки.
 • 05.08.2019-06.08.2019Приказ на зарахування

  Якщо Ви були рекомендовані до зарахування на обрану Вами спеціальність, та подали оригінали документів у зазначені терміни то не пізніше 12-00 6 серпня 2016 року на сайті ДНУ ім.О.Гончара http://dnu.dp.ua та на інформаційних стендах біля Приймальної комісії (вул. Казакова, 18, 14-й корпус) Ви побачите своє прізвище у наказі про зарахування.
 • 21.05.2019-13.06.2019Проходження Зовнішнього незалежного оцінювання

  Першим та найбільш визначальним етапом вступу є складання Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО). Для вступу на усі без виключення спеціальності факультету прикладної математики ДНУ ім. О.Гончара перелік необхідних сертифікатів ЗНО є однаковим.
  1. Українська мова та література
  2. Математика
  3. Фізика або Іноземна мова
  Графік проведення зно 2019
 • 20.07.2019, 18.00

  Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів
 • 26.07.2019., 18.00 За кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 10.08.2019 р.

  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
 • 21.07.2019-23.07.2019

  Строки проведення університетом співбесід
 • 21.07.2019-26.07.2019

  Строки проведення університетом творчих конкурсів
  Строки проведення університетом вступних іспитів.
 • 24.07.2019 до 12:00

  Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають за результатами співбесіди, із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
 • 25.07.2019 до 18:00

  Виконання абітурієнтами, які вступають за результатами співбесіди й отримали рекомендації, вимог щодо зарахування на місцядержавного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення
 • 26.07.2019 до 12:00

  Зарахування абітурієнтів, які вступають за результатами співбесіди, на місця за державним замовленням
 • 01.08.2019 до 12:00, за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 14.08.2019

  Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
 • 06.08.2019 до 18:00, за кошти фізичних або юридичних осіб – протягом п’яти днів

  Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог щодо зарахування на місця
 • За державнимзамовленням – до 07.08.2019, 12.00 За кошти фізичних або юридичних осіб – до 23.09.2019

  Зарахування вступників
 • 18.08.2019 р.

  Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

Нормативні документі про вступ

Умови прийому до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара